Notice: Trying to get property of non-object in /templates/as002060/index.php on line 42

Regulamin gabinetu

 • 1. W ramach niniejszego regulaminu osobę płci żeńskiej, jak i męskiej określa się mianem „klient”, zaś Gabinet Masażu, „DAKINI” skrótem: „GM”.
 • 2. Zakup masażu/produktu i/lub skorzystanie z innych usług w GM równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez GM oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu i innych procedur GM.
 • 3. Klientem GM może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, która w dniu w chwili zakupu usługi nie znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości.
 • 4. Personel GM zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu/ wykonywanej usługi oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 • 5. Personel GM zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta i zachowania w tajemnicy jego danych osobowych.
 • 6. Personel GM zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu do 24 godzin przed jego terminem.
 • 7. Personel GM zastrzega sobie prawo do: - odmowy wykonania usługi na rzecz osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; - natychmiastowego przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.); - odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych; w każdym z powyżej opisanych przypadków zostanie pobrana opłata za masaż w pełnej wysokości.
 • 8. Opłaty za masaż pobierane są przed/bezpośrednio po masażu wg umownego cennika i nie podlegają zwrotowi. Cennik może ulec zmianie.
 • 9. W trosce o wysoką jakość usług w GM klient jest zobowiązany przyjść punktualnie na umówioną godzinę . Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed/po masażu oraz czas samego masażu.
 • 10. GM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w gabinecie.
 • 11. Godziny otwarcia GM: od 10.00 do 21.00 poniedziałek-piątek w dni robocze, od 10.00 do 16.00 w soboty.
 • 12. W przypadku zamówienia masażu w innych godzinach nie jest doliczana dodatkowa opłata.
 • 13. GM nie oferuje innych usług za dodatkową opłatą lub usług o charakterze seksualnym.
 • 14. Każdy klient GM zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu i procedur GM.
 • 15. Właściciel GM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • 16. Regulamin obowiązuje od 31.12.2010 r.